<
BMA&LLIBRES

 

 

El bell país on els homes desitgen
els homes

proemi de Jordi Llovet
Labutxaca
Barcelona, 1985

El bell país on els homes desitgen
els homes

proemi i epíleg de Jordi Llovet
Labutxaca
Barcelona, 2012

Un bell país és una set, una terra promesa, un arrière-pays, sempre un espai altre, su-aquí i tan lluny, perquè és una evocació afectiva des de la mancança: il bel paese, un lloc evocat des de la diàspora, des d’aquell armari dels setanta (1974) que feia comparèixer el llibre anònim, sense peu d’impremta ni referència editorial. El bell país són les vint-i-dues pàgines mecanoscrites que no seran llibre fins a la segona edició de l’any 1985. No és estrany que li hagin atorgat el paper fundacional de ser el primer text on fan acte de presència, sense ombres ni biaixos els homes que desitgen els homes.