< BMA&LLIBRES

 

 

Quim Monzó i Biel Mesquida
Self service
Iniciativas Editoriales
Barcelona, 1977

Pàgina web de referència, ressenyes. Discursos d'Experimentació en la Narrativa Catalana

Josep Albertí, ”Una ficció diferent qüestiona l’hàbit de lectura” 15/12/1977

A.S.,”Quim Monzó-Biel Mesquida: Self-service”, 15/10/1977

Jordi Llovet, ”El Self-Service sin clientes” 10/07/1977

Oriol Pi de Cabanyes, ”Monzó i Mesquida de bracet”, 26/06/1977

Maria Campillo, “Quim Monzó–Biel Mesquida: Self-service”, gener de 1978

 

…[Amarats ambdós d’una mateixa voluntat de ruptura, la de Monzó es manifesta a nivell sensual (ultrapassar els nostres sentits i la visió racional i quotidiana de l’entorn vital que cal transformar en utopia), mentre la de Mesquida és més aviat a nivell sexual i reivindicatiu contra la marginació que el sistema ha imposat.] Oriol Pi de Cabanyes

[La revolta de Quim Monzó és una revolta pacífica —i no per això menys efectiva, ans al contrari—, d’anar fent «i al que no li agradi que ho deixi», que proporciona un text en el qual la ruptura té totes les connotacions de «recerca» constant.]
[D’altra banda, el temperament programàtic i teòric de Biel Mesquida —més directe, menys el·líptic que el de Quim Monzó— proporciona als seus textos una aparença de manifest constant, on la narració és efecte del llenguatge i de les pròpies tasques crítiques.] Maria Campillo