Arxiu TVE Catalunya - Taller de comèdies - Perversitat, 20 oct. 1977

L'autor, Biel Mesquida, ens presenta tres perspnatges: mare, filla i l'amant de la mare. Tots tres es relacionen entre ells per sentiments amorosos... Aquesta obra de teatre pertany al programa "Taller de comèdies" i es va emetre a la Segona cadena el 24 d'octubre del 1977. El realitzador és Orestes Lara i el productor Guillem Guarro. El intérprets són Rosa Novell, Carme Contreras i Xavier Gil >>>

 

Textos de creació 1976-1983 V

Textos programàtics i de reflexió teòrica 1974-1979 V

Articles 1975-1979 V

Textos de creació 1976-1983 [ref.web]

 (1976). MESQUIDA, Biel; TERRADES, Steva (1977). «Matèria de Cos». Els Marges [Barcelona], 10 (maig). Pàgs. 65-70.

MESQUIDA, Biel >>>

(1976). «Text salvatge». Tecstual [Barcelona], 1. Pàgs. 99-120.

(1976). «Dia de la mare». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 8-9 (estiu). Pàgs. 76-78.

(1976-1977). «make-up». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 10- 11 (tardor-estiu). Pàgs. 121-127. [Recollit a Biel Mesquida i Quim Monzó, Self-Service. Barcelona: Iniciativas Editoriales, 1977. Pàgs. 49-63.]

(1977). S/t [«No va esser sa pu-d’or...»]. Pol·len d’Entrecuix [Barcelona], s/n. S/p.

(1978). «Babel catalana, on no ets?». Diwan [Saragossa], 1 (gener). Pàgs. 39- 51.

(1978). «En Zama la mà. Primera plagueta d’una lectura de Paradiso». Diwan [Saragossa], 2/3 (setembre). Pàgs. 81-102.

(1981). «Fotocòpia d’una lletra d’endreça d’eixos fulls a Pep-Maur Serracarriogaraurigosanchosancho», dins Notes de temps i vicecersa. Manacor: Casa de Cultura / Sa Nostra. Pàgs. 107-121.

(1982-83). «Zitzània’s City». Tecstual [Barcelona], 2 (hivern). Albert Ferrer, editor. Pàg. 6.

(1983). «Símptomes molt inquietants causats pel sol acte d’escriure m’intratremolen». Ampit. Poètiques possibles [Barcelona], 4. Pàg. 9.

(1987). MESQUIDA, Biel; TERRADES, Steva  “sont hereux de vous annoncer la création de leur agence LAKKA VISOR” Text publicat a la revista Àrtics, núm. 8 juny-juliol .

«Text salvatge». Tecstual [Barcelona], 1. Revista Tecstual, Barcelona,1, Pàgs. 99-120, desembre 1976 [pdf]
«Dia de la mare». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 8-9 (estiu). Pàgs. 76-78. (1976). [pdf]
«make-up». Qwert Poiuy. Revista de Literatura [Barcelona], 10-11 (tardor-estiu). Pàgs. 121-127. (Recollit a Biel Mesquida i Quim Monzó, Self-Service. Barcelona: Iniciativas Editoriales, 1977. Pàgs. 49- 63.) [pdf]
S/t [«No va esser sa pu-d’or...»]. Pol·len d’Entrecuix [Barcelona], s/n. S/p. revista Pol·len d'Entrecuix (1977)[pdf]https://www.uib.cat/catedra/camv/denc/textoscreacio15.html

«Babel catalana, on no ets?». Diwan [Saragossa], 1 (gener). Pàgs. 39- 51. (1978). Recollit a Biel Mesquida, Puta-Mares (ahi). Barcelona: Iniciativas Editoriales, 1978Pàgs. 191-209 [1pàg.]
«En Zama la mà. Primera plagueta d’una lectura de Paradiso». Diwan 1978 Pàgs. 81-102. [pdf] / https://www.uib.cat/catedra/camv/denc/textoscreacio14.html
«Fotocòpia d’una lletra d’endreça d’eixos fulls a Pep-MaürSerracarriogaraurigosanchosancho»,1981 a dins Notes de temps i vicecersa. Manacor: Casa de Cultura / Sa Nostra. Pàgs. 107-121. [ ]
«Zitzània’s City». Tecstual [Barcelona], 2 (hivern). Albert Ferrer, editor. Pàg.6.(1982-83) [pdf]
«Símptomes molt inquietants causats pel sol acte d’escriure m’intratremolen».1983 Ampit. Poètiques possibles [Barcelona], 4. Pàg. 9. [pdf]

https://www.uib.cat/catedra/camv/denc/textoscreacio16.html

MESQUIDA, Biel; TERRADES, Steva, «sont hereux de vous annoncer la création de leur agence LAKKA VISOR». 1987. Text publicat a la revista Àrtics, núm. 8 juny-juliol. [pdf]

https://www.uib.cat/catedra/camv/denc/textoscreacio18.html

Textos programàtics i de reflexió teòrica 1974-1979 [ref.web 2007 Discursos d'Experimentació en la Narrativa Catalana]

MESQUIDA, Biel

(1974). «Viatge cap a una diapositiva vermella clavada damunt el mar. Homenatge a Salvat-Papasseit i a Kafka». Lluc [Palma], 642 (novembre). Pàg. 18.

(1976). «Perversetpolimorfbloq». El Viejo Topo [Barcelona], 1 (octubre). Pàg. 37.>>>

(1976). «Del placer». El Viejo Topo [Barcelona], 2 (novembre). Pàgs. 48-49.

(1976). «Crònica de successos: ens robaren un poeta: Joan Brossa». Lluc [Palma], 659 (maig). Pàgs. 15-18.

(1977). «Cuando los mandarines de la cultura y sus compinches disparan a silenciar». El Viejo Topo [Barcelona], 5 (febrer). Pàgs. 47-48.

(1978). «La cultura catalana com a botiga o com a llibertat». Mundo Diario [Barcelona], 14 novembre. Pàg. 24.

(1979). «Barcelona quan sona». La Bañera [Barcelona], 2 (juny). Pàg. 23. 

Articles 1975-1979 [ref. Margalida Pons]

MESQUIDA, Biel

(1975). «Des de la Rambla. Crònica de Barcelona». Lluc [Palma], 649 (juny). Pàgs. 29-32.

(1976). «Carta des del Principat de Catalunya». Lluc [Palma], 661 (juliol-agost). Pàgs. 31-32.

(1976). «Rosas Rojas y/o negras para una propagandista: Teresa Pàmies». El Viejo Topo [Barcelona], 1 (octubre). Pàgs. 43-44.

(1977). «Leopoldo María Panero nombra y recita los protagonistas de la revolución». El Viejo Topo [Barcelona], 5 (febrer). Pàgs. 11-14.

(1977). «Cuando los mandarines de la cultura y sus compinches disparan a silenciar». El Viejo Topo [Barcelona], 4 (gener). Pàgs. 47-48.

(1978). «Si fa i no fa». Mundo Diario [Barcelona], 14 octubre. Pàg. 21.

(1978). «Fosca negra». Mundo Diario [Barcelona], 4 novembre. Pàg. 19.

(1978). «C(qu)asi una contar-ella (II)». Mundo Diario [Barcelona], 25 novembre. Pàg. 21.

(1978). «L’afer Ucronia: ¿una disputa cultural de luxe?». Canigó [Barcelona], 583 (9 desembre). Pàg. 14.

(1978). «Tel de ceba». Mundo Diario [Barcelona], 16 desembre. Pàg. 23.

 

Mesquida, Biel; Panero, Leopoldo M. (1977). «Gil de Biedma o la palabra sentida, sufrida y gozada». El Viejo Topo [Barcelona], 7 (abril). Pàgs. 41-43.